Vrijdag 15 augustus 2014 Zomerrit

16-08-2014 09:37

Daar de mensen van de Browsers ons gevraagd hadden
een cotrolepost te organiseren aan het kasteel van
Beloeil, konden we ons ijzeren ros niet van stal halen.
Zomaar eventjes een complete café uit de grond toveren
bleek een niet te onderschatten opgave. Er komt veel bij
kijken en dat dit zo weinig mogelijk mocht kosten maakte de
opgave des te groter.
Eerst werd er toelating gevraagd aan de Prins de Ligne,
eigenaar van het kasteel en de omliggende gronden (waaronder
ook de parking waar dit evenement zou plaats vinden). Dan
werd een vergadering belegd om de mogelijkheden te bekijken.
Op deze vergadering begon alles vorm te krijgen; de taken
werden verdeeld, de mogelijkheden werden bekeken en
iedereen pakte een deel van de logistiek op zich.
Dat iedereen zijn werk tot een goed einde gebracht heeft,
bewijst nog maar eens dat we een gezonde club hebben.
We mogen dan ook, ondanks de lage opkomst, van een succes
spreken. Diegenen die bij ons een pintje komen drinken kunnen
dit beamen.
Ik wil dan ook IEDEREEN van harte bedanken; dit was niet mogelijk
geweest zonder de inzet van alle medewerkers!
Toch wil nog apart een paar mensen in de bloemetjes zetten:

Ken: voor zijn onmetelijk enthousiasme, zijn inzet en hetgeen hij allemaal
        gedaan krijgt (met hem natuurlijk ook Marjan die met het "pak" zit...)

Dominique: die voor de logistiek ter plaatse zorgde en mij een pak werk
                   (en zorgen) uit handen nam.

Onze VP Yves: die op eigen initiatief alle drukwerken op zich nam
                         (zelf niet aan gedacht....)

De Calle: voor het koelen van de drank en voor de prachtige tenten waar we
                gebruik van mochten maken.

Dit alles doet echter niets af van de prestatie van de hele crew, die door
dit evenement tot een goed einde te brengen nog maar eens bewijst dat
we een groep mensen bij elkaar hebben die zich inzet voor de club en voor
elkaar.

 

Bert
President

Contact

President Tel +32 494 77.36.78 president.mbfi69@gmail.com