Lidgelden

Om toch iets van administratie te kunnen bekostigen is er een lidgeld voorzien.
Dit zullen gebruikt worden om gemaakte kosten te dekken (website, mogelijke kosten..)
Overschot gebruiken we voor de organisatie van een nieuwjaarsdrink en een verjaardagsdrink.

Het lidgeld is vastgesteld op 50€ per jaar. Alleen de riders betalen lidgeld.

Voor betalingen (van welke aard ook) kan men gebruik maken van het volgende rekeningnr.:

BE98 0004 2563 5693

Contact

President Tel +32 494 77.36.78 president.mbfi69@gmail.com