Vergadering 15 december 2017

16-12-2017 09:45

Verslag vergadering vrijdag 15 december 2017

Aanwezigen: Calle, Andy, Geert, Ken, Boer Pol, Mike, Springer, Pat en ik.

Yves laat zich excuseren

Agendapunten:

 1. Afhandeling BBQ
 • Totale kosten BBQ

950€         Vlees

710€         Drank + zaal + kuisen.

160€         Appero + Cava

35,96€      Wijn

100€         Toog

200€         DJ

2155,96€  Totaal

 • Enkele opmerkingen :

Bij het volgende clubevenement Banners hangen

De avond beginnen met ons clublied

 1. LED-lamp Kris
 • Op de BBQ is gebruik gemaakt van een LED-lamp van Kris

Deze is zoek geraakt . we zullen nog even navragen maar indien ze niet gevonden wordt zal de club een nieuwe bekostigen.

 1. Run 2018
 • De rit is gemaakt en is klaar voor een testrit. Lengte: 125km
 • Podium zal gevraagd worden aan de gemeente doch we zoeken reeds een alternatief indien de gemeente weigert. (mensen die ideeën hebben kunnen dit bij iemand van het bestuur naar voor brengen)
 • Ophalen sponsorgelden: er is een lijst gemaakt van de sponsors van vorig jaar. De ophaling ervan zal toegewezen worden op de volgende algemene vergadering.
 • Affiche: er waren nogal wat vragen omtrend de 2 affiches van vorig jaar. Daarom zal er dit jaar maar één affiche gemaakt worden, weliswaar met kleinere blokken.
 1. Volgende algemene vergadering:
 • Daar het niet gemakkelijk is om data vast te leggen is er besloten van de volgende algemene vergadering door te laten gaan op dezelfde dag als de nieuwjaarsdrink. Dit maakt dat bijna iedereen aanwezig zal zijn aangezien en erna een “Feestje”is.
 • Datum: 10 februari 2018 in het zaaltje van het Hoefijzer te Aaigem
 • Begin vergadering 19.00u
 • Begin nieuwjaardrink 21.00u

Op de nieuwjaardrink zal zullen de hapjes gebakken worden door Mike en Ken. Drank zal overvloedig aanwezig zijn…

 1. Bestellingen clubkleding
 • Vanaf nu zal de kleding van de club besteld kunnen worden bij Ken of Pat. Zoals voorheen zullen de bestellingen op voorhand moeten betaald worden.
 1. Volgende bestuursvergadering zal doorgaan op 12 januari 2018 bij Andy

Contact

President Tel +32 494 77.36.78 president.mbfi69@gmail.com