GPS-rit 2017

De rit van 2017 kan men via de link hieronder downloaden.
Uitpakken op een SD of Computer. Naar GPS kopieren of
SD insteken. Da naar "Sporen" of "Tracks". Importeer track
Selecteer track en maak route ==> Begin tot einde.
Ga naar reisplanner en selecteer de route.
Herberekenen uitzetten! veel rijgenot.

 Run 2017.zip

 

 

 

  

 

Contact